homerecent › De akte is getekend

De akte is getekend

De Groene Grond Coöperatie is opgericht
Tjerk Hof en Sieto van Houten hebben op 21 november ’17 hun handtekening gezet onder de acte van oprichting van de Groene Grond Coöperatie (GGC).
Tjerk Hof en Sieto van Houten hebben op 21 november ’17 hun handtekening gezet onder de akte van oprichting van de Groene Grond Coöperatie (GGC). Deze coöperatie gaat zich sterk maken voor slimme herverkaveling van grond bij verkochte agrarische bedrijven. Bij deze herverkaveling wordt gezocht naar een optimale balans tussen gewasproductie- en maatschappelijke doelstellingen. De GGC is medemogelijk gemaakt door: De Werven Netwerk Notarissen, Rabobank, de provincie Friesland, Gagelvenne en Gemeente Ooststellingwerf.

Informatie of meer weten?

Je kunt de projectmanager telefonisch of via e-mail bereiken:
T T 06 215 625 36
E-mail tjerk@mtshof.nl