homerecent › Studenten Stenden denken mee aan toekomst Boschhoeve

Studenten Stenden denken mee aan toekomst Boschhoeve

Studenten pitchen hun Boschhoeve van de toekomst
Op naar 2118!
Landgoed Boschhoeve van de toekomst

Studenten van de opleiding Duurzame Gastvrijheid van NHL-Stenden presenteerden 3 april j.l. hun toekomstbeeld van landgoed de Boschhoeve. Van de eigenaren hebben de studenten de opdracht gekregen om mee te denken aan de invulling en activiteiten van het landgoed. Want na ca. 100 jaar is de Boschhoeve wel toe aan vernieuwing.

De vier toekomstige young professionals combineerden in hun onderzoek regionale ontwikkelingen zoals duurzaamheid, biobased economy en recreatie & toerisme met de historie van het landgoed. Eén van de vraagstukken was: wat er moet de oude stallen gedaan konden worden? Slopen en nieuwbouw? Of toch renoveren met duurzame materialen?

Gekozen werd voor het laatste want dat past, volgens de studenten, bij het natuurlijk karakter van het landgoed. De studenten benadrukten dat juist die natuur het unique selling point is van het landgoed en dat daar toekomstige activiteiten omheen moeten worden opgebouwd. Concreet dachten de studenten aan een theehuis, conferentiezaal met optie tot overnachten.

Dit onderzoek is één van de eerste stappen in het ontwikkeling van het toekomstige landgoed. NHL bouwkunde studente Miranda Ekas bouwt, letterlijk, op deze bevindingen voort. Zij onderzoekt hoe de oude schuur opgeknapt kan worden zodat de nieuwe activiteiten uitgerold kunnen worden. Hierbij kijkt zij specifiek naar biobased isolatiematerialen. Eind juli verwacht zij op dit onderwerp af te studeren!Informatie of meer weten?

Je kunt de projectmanager telefonisch of via e-mail bereiken:
T -
E-mail: wieger.deknatel@gmail.com