Biobased Economy

Grondstoffen voor productie uit biomassa, die gebruikt worden voor de uiteindelijke consumptie. Lees ook meer over de rol van onze gemeente.

Biobased
Grondstoffen

Het Biosintrum maakt onderdeel uit van het beleid dat de gemeente Ooststellingwerf in 2016 formuleerde: de principes van biobased economy inzetten op het gebied van wonen, werken en recreëren.

In de biobased economy bestaan de grondstoffen voor productie – en uiteindelijke consumptie – uit biomassa: verbouwde gewassen en restafval van agrarische activiteiten. Zo zijn er meer grondstoffen en energie nodig. Wat nu nog afval wordt genoemd, heet straks grondstof.

Biobased

Het omarmen van de biobased economy past goed bij de huidige maatschappelijke ontwikkeling naar duurzaamheid. Biobased Economy neemt een belangrijke plaats in, in de circulaire economie en biedt nieuwe kansen voor bedrijfsleven en zorgorganisaties. Biobased economie begint bij een goede bodem.

 

Een biodiverse bodem levert een positieve bijdrage aan het klimaat, de agrarische producten, bouwmaterialen en positieve humane gezondheid. 

Wat we doen

Faciliteren

Initiëren

Stimuleren

Coördineren

v

Communiceren

De gemeente Ooststellingwerf wil een inspirerende, actieve rol spelen in het project Biobased Economy. Ze wil faciliteren, initiëren, stimuleren en coördineren. Ze wil een partner zijn voor bedrijfsleven, lokale overheden, studenten en inwoners. De gemeente zal financieel stimuleren met subsidies en eventuele participaties. Ze zal zoveel mogelijk ‘groen inkopen’. Ze schept ideale randvoorwaarden, ook waar het gaat om vergunningverlening bijvoorbeeld. Het coördineren van de samenwerking behoort ook tot haar taken: via informatie en communicatie wil ze alle doelgroepen goed voorlichten, maar ook zorgen dat de participerende partijen van elkaar weten waar ze mee bezig zijn. Zo kan er samenwerking ontstaan en kunnen partijen grondstoffen, afvalstromen, expertise, ideeën en kennis optimaal delen met elkaar.