Biobased Economy

Grondstoffen voor productie uit biomassa, die gebruikt worden voor de uiteindelijke consumptie. Lees ook meer over de rol van onze gemeente.

Biobased
Grondstoffen

Het Biosintrum maakt onderdeel uit van het beleid dat de gemeente Ooststellingwerf in 2016 formuleerde: de principes van biobased economy inzetten op het gebied van wonen, werken en recreëren.

In de biobased economy bestaan de grondstoffen voor productie – en uiteindelijke consumptie – uit biomassa: verbouwde gewassen en restafval van agrarische activiteiten. Zo zijn er meer grondstoffen en energie nodig. Wat nu nog afval wordt genoemd, heet straks grondstof.

Biobased

Het omarmen van de biobased economy past niet alleen goed bij de huidige maatschappelijke ontwikkeling naar duurzaamheid, maar vooral ook bij het karakter van de gemeente Ooststellingwerf. Een groene, ruime gemeente met bijna evenveel hectares grond als inwoners: 25.000. De voedzame bodem, de natuur, het bosrijke landschap, de agrarische activiteiten en het actieve, innoverende bedrijfsleven bieden een goede basis voor dit beleid. Bovendien biedt het enorme kansen voor lokale bedrijven om ervaring op te doen met biobased ondernemen

Rol gemeente

Faciliteren

Initiëren

Stimuleren

Coördineren

v

Communiceren

De gemeente Ooststellingwerf wil een inspirerende, actieve rol spelen in het project Biobased Economy. Ze wil faciliteren, initiëren, stimuleren en coördineren. Ze wil een partner zijn voor bedrijfsleven, lokale overheden, studenten en inwoners. De gemeente zal financieel stimuleren met subsidies en eventuele participaties. Ze zal zoveel mogelijk ‘groen inkopen’. Ze schept ideale randvoorwaarden, ook waar het gaat om vergunningverlening bijvoorbeeld. Het coördineren van de samenwerking behoort ook tot haar taken: via informatie en communicatie wil ze alle doelgroepen goed voorlichten, maar ook zorgen dat de participerende partijen van elkaar weten waar ze mee bezig zijn. Zo kan er samenwerking ontstaan en kunnen partijen grondstoffen, afvalstromen, expertise, ideeën en kennis optimaal delen met elkaar.