Met biodiversiteit als belangrijk thema in Ooststellingwerf is dit jaar gestart met het project Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf. Dit is een samenwerkingsverband tussen boer en burger om meer zichtbaarheid te geven aan kleinschalige groene initiatieven in de gemeente.

In Ooststellingwerf zijn de afgelopen jaren al diverse kleinschalige initiatieven opgezet door lokale verenigingen. Voorbeelden hiervan zijn het inzaaien van bloemenstroken en bermen door de Agrarische Natuur- en milieuvereniging Gagelvenne, het plaatsen van eendenkorven door Wildbeheereenheid Midden-Ooststellingwerf en het plaatsen van insectenhotels door Imkersvereniging Ooststellingwerf.

Met de start van Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf wordt beoogd deze streekeigen biodiversiteitsinitiatieven te verenigen en hun impact op de biodiversiteit te versterken door middel van een gezamenlijk samenwerkingsverband tussen boer en burger en een digitaal platform dat al deze initiatieven meer zichtbaarheid geeft. De trekkers van het project zijn de Agrarische Natuur- en milieuvereniging Gagelvenne, Wildbeheereenheid Midden-Ooststellingwerf, Imkersvereniging Ooststellingwerf en het Biosintrum. Het project Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf wordt mede mogelijk gemaakt door een biobased subsidie vanuit de gemeente Ooststellingwerf.

Het project fungeert als overkoepelende paraplu en wil graag als lerend netwerk dienen door middel van lezingen en excursies waarbij ervaringen uitgewisseld worden, boeren en burgers enthousiast gemaakt worden om aan te haken, hetgeen kan resulteren in meer samen opgezette projecten.

Het project Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf zal één van de eerste projecten zijn die vanuit de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland uitgevoerd zal gaan worden. De net opgerichte Gebiedscoöperatie heeft als doel het realiseren van een vitaal en kwalitatief buitengebied in Zuidoost Friesland, met als belangrijke thema’s ‘Water, Biodiversiteit, Landschap, Landbouw en Leefbaarheid’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan-Olaf Tjabringa via tjabringa@cultuurland.com of 088-7844300 / 06-27095640