Innovatiecyclus

Maak kennis met de innovatiecyclus van het Biosintrum en ontdek hoe deze inspirerende ontmoetingsplek als verbindende factor is voor onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

Innovatiecyclus
Brengt partijen samen

Het Biosintrum verbindt bedrijven, scholen en overheden die samen willen werken aan een duurzame toekomst. Het is meer dan een aansprekende locatie in een prachtig en duurzaam gebouw. Het Biosintrum vormt een lerend netwerk waar kennis over duurzaamheid, circulaire- en biobased economie, bodem en energievraagstukken in de breedste zin worden uitgewisseld en waar onderwijsinstellingen actuele vraagstukken van bedrijven en overheden oppakken als belangrijke kernen in hun onderwijs en onderzoek. Een creatieve hotspot, waar via nieuw denken frisse ideeën en initiatieven ontstaan en partijen elkaar vinden voor een vervolg in experiment, onderzoek of productontwikkeling (prototyping). Die gehele cyclus noemen we de Biosintrum innovatiecyclus.

Biosintrum verbindt

Door bedrijven, kennisinstellingen en scholen te verbinden in een cross-over tussen verschillende traditionele sectoren en opleidingsniveaus ontstaat een ecosysteem, een lerend netwerk, van groene wereld tot techniek en marketing, en van VO tot HBO.

Zoek de samenwerking

Het Biosintrum brengt partijen bijeen en ondersteunt bij de realisatie van projecten . Daarnaast zijn er tal van activiteiten om het netwerk te ontwikkelen en te benutten. Bijvoorbeeld door het organiseren van netwerkdagen