Opdrachtgever corporatie Woonservice aan het woord.

Op 9 februari 2022 vond het congres Inko(p)pen Biobased plaats voor woningbouwcorporaties en (bouw)ketenpartijen.

Goed voorbeeld, doet goed volgen. Bouwconsortia laten zien dat Biobased&Circulair Bouwen haalbaar en betaalbaar is. Drie voorbeelden stonden centraal:

–             8 ecologische woningen in Exloo

–             52 sociale woningen en  MIDDENHUUR in wijk Telkesveld in Helmond

–             Concept HOUTbaar huis

Fotografie: Ineke Lemmen