12 oktober

Bijna 400 mensen hebben deelgenomen aan dit event .  Belangrijke onderwerpen waren de veranderingen die op de landbouwsector afkomen als het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 in werking treedt en wat voor levert het op voor boeren? Hoe stuur je met je bodem? Tevens heeft het Kennisconsortium Bodem haar digitale kennisloket www.kenniscentrumbodem.nl live gezet!

 

Het programma bestond uit toonaangevende sprekers uit binnen- en buitenland, workshops, uitwisselingen van ervaringen tussen vakgenoten, bodem-beleefsessies, bedrijfsbezoeken en demonstraties op locatie (Ecostyle/Biosinstrum, Ecomunitypark, Oosterwolde).

De bezoekers waren een mix van agrariërs en andere betrokkenen bij de landbouwsector zoals adviseurs, beleidsmedewerkers, betrokken burgers en onderwijsinstellingen.

De organisatie is in handen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe, Avalon, Het in Biosintrum gevestigde Kenniscentrum Bodem, Symphony of Soils en het project Meerwaarde van de Bioboer.