Voor alle inwoners  en belangstellenden van de gemeente Ooststellingwerf:

In opdracht van de Hanzehogeschool Groningen wordt er in samenwerking met de gemeente Ooststellingwerf & het Biosintrum onderzoek gedaan naar het centrumgebied van Oosterwolde (Friesland). Wij willen u daarom vragen deze enquête in te vullen betreffende het centrumgebied. De enquête kost enkele minuten van uw tijd om in te vullen. Alvast onze dank! Deelnemen kan t/m 5 januari 2021.