Lerend Netwerk

Word onderdeel van het lerend netwerk 

Biosintrum

Het Biosintrum

Het Biosintrum verbindt bedrijven, instellingen, scholen en overheden die samen willen werken aan een duurzame toekomst via de Biosintrum innovatiecyclus.

Een van de manieren is het faciliteren van werkdagen in het kader van het Biosintrum lerend netwerk Biosintrum. Tijdens de netwerk dagen ontmoeten ondernemers, studenten, docenten, onderzoekers en andere geïnteresseerden elkaar rond een centraal thema. De dagen worden ingevuld volgens een format met de onderstaande activiteiten.

Inspireren

Het eerste deel van de dag staat in het teken van informeren en enthousiasmeren. Er worden presentaties gehouden over actuele ontwikkelingen, nieuwe denkrichtingen en aansprekende voorbeelden binnen het thema van de dag. Hiervoor worden inspirerende sprekers ingezet. In masterclasses of workshops nemen zij de groep mee naar nieuwe inzichten.

Vraagstukken

Creatief denken

Daarna worden een aantal uitdagingen en vraagstukken geformuleerd door ondernemers en overheden waarmee de deelnemers aan de slag gaan. Het liefst in gemengde groepen worden denkrichtingen en grenzen verkend, ideeën geboren en besproken, vragen gesteld, gediscussieerd en oplossingsrichtingen getoetst. De opbrengsten worden gedeeld en toegelicht. Ze leveren frisse kijkrichtingen voor de indieners van de vraagstukken.

Projectenmarkt

Maar dan ook écht aan de slag

Het laatste onderdeel van de dag bestaat uit een “projectenmarkt”. Concrete projectideeën vanuit bedrijven en/of overheden worden gepresenteerd. In een marktopstelling kunnen docenten en studenten het gesprek aangaan. Docenten en of studenten nemen projectopdrachten aan. Er worden afspraken gemaakt over het vervolg.

Samenwerking

Netwerkdagen & projecten

Netwerkdagen met een thema

Bij het Biosintrum aangesloten bedrijven, scholen en instellingen kunnen netwerkdagen initiëren rond een thema. Biosintrum adviseert, kan ondersteunen bij de organisatie en zal desgewenst het Biosintrum netwerk benaderen en betrekken.

Inbrengen van projecten

Bedrijven en instellingen die projecten willen inbrengen voor een netwerkbijeenkomst kunnen hiervoor gebruik maken van bijgaand formulier dat online kan worden ingevuld. Zie

Contact

Voor vragen en ideeën voor netwerkdagen en het inbrengen van projecten kunt u gebruik maken van het e-mailadres info@biosintrum.nl

Neem contact met ons op

Biosintrum

Ecommunitypark 5
8431 SM Oosterwolde

E-mail

info@biosintrum.nl

Bel ons

0516 – 211 050