Onderwijs

Het Biosintrum draagt bij aan een hybride leeromgeving en educatie over biobased in de breedste zin van het woord.

Over ons

Onderwijs heeft de echte praktijk nodig

Het moderne onderwijs is voortdurend op zoek naar verbinding met de echte praktijk. Op alle niveaus en in alle sectoren. Studenten en leerlingen worden actiever en leren meer als ze kunnen werken aan werkelijke uitdagingen en opdrachten, mits we daar op een goede manier de theoretische verdieping aan verbinden. We kennen vele vormen: design based education, hybride leeromgevingen, praktijk gestuurd leren, etc.
Het Biosintrum brengt met dit doel bedrijven en opleiders bij elkaar en ondersteunt de samenwerking, onder andere via projecten en werkdagen voor lerende netwerken.

Deelnemende mbo- en hbo-instellingen gebruiken samen met bedrijven het gebouw actief als werk- en als ontmoetingsplaats. Er worden studiedagen, colleges, werksessies, inspiratiedagen, congressen en evenementen georganiseerd.

Het Lectoraat Bodem van Hogeschool van Hall Larenstein, onderdeel van het kennisconsortium Bodem onder leiding van Lector Emiel Elferink, is in het Biosintrum gevestigd. Het is een leer-, werk- en onderzoekscentrum met als belangrijke doelstellingen:

  1. Handelingsperspectieven genereren voor het inzetten van bodem in een economisch renderende landbouw voor tegengaan van effecten van klimaatveranderingen.
  2. Ontwikkelen van methodieken om bodems en geleverde ecosysteemdiensten beter bestand te maken tegen effecten van klimaatverandering.
  3. Kennis vergaren over de samenhang tussen ecosysteemdiensten van de bodem, water & bodem, circulair gebruik van nutriënten, organisch stofgehalte, adaptatie aan klimaatverandering en hiervan afgeleide verdienmodellen voor biobased economie.

    Projecten van bedrijven op het gebied van duurzaamheid en bodem in de breedste zin worden via Biosintrum verbonden aan het lectoraat.

Over ons

Leer- en kenniscentrum Bodem

Richt zich op 4 grote lijnen:

Kennisbehoefte agrariërs en erfbetreders, hoveniers, natuurorganisaties, overheden;

Toegepast onderzoek en onderwijs i.s.m. WO, HBO en MBO;

Verdienmodellen voor bedrijven

Voorlichting en educatie van bedrijven, maatschappelijke organisaties en leerlingen.

U

Biosintrum innovatiecyclus

Meer Info

Door bedrijven te verbinden aan meerdere scholen uit verschillende sectoren ontstaat een ecosysteem waarin van idee tot product kan worden samengewerkt. Lees meer

Biosintrum lerend netwerk

Meer Info

Het Biosintrum is de thuisplek van een lerend netwerk van bedrijven scholen en instellingen, dat onderhouden wordt via netwerkdagen leer meer

v

Onderwijs projecten

Meer Info

Vraagstukken van bedrijven en instellingen worden via Biosintrum gekoppeld aan scholen. Scholen worden begeleid bij projecten. Lees meer

Onderzoek

Meer Info

Via het Biosintrum vinden vele onderzoeken plaats op het gebied van duurzaamheid en de biobased economy. Vaak in de samenwerking van bedrijven en onderwijs. Meer informatie via info@biosintrum.nl