HomeOnderwijs

Onderwijs

Het onderwijs binnen de gemeente Ooststellingwerf, nu nog zonder mbo- of hbo-instelling, krijgt met het Biosintrum een flinke boost. Studenten en docenten van vijf grote mbo- en hbo-instellingen zullen het gebouw actief gaan gebruiken.

Lessen, congressen, stages, afstudeeropdrachten, workshops en onderzoek op het gebied van de biobased economy zullen volop plaats gaan vinden in dit inspirerende gebouw. Er wordt eveneens een Lectoraat van Hogeschool van Hall Larenstein gevestigd, evenals een Kenniscentrum Bodem. Dit centrum is cruciaal in het stimuleren van de biobased economy. Zo zal er bijvoorbeeld onderzocht worden of de bodem in de gemeente geschikt is voor vezelrijke gewassen als vlas, olifantsgras en vezelhennep. Gewassen waar direct biobased bouwmaterialen van gemaakt kunnen worden.

Betrokken onderwijsinstellingen

  • Hogeschool Van Hall Larenstein
  • Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
  • Stenden Hogeschool
  • ROC Friese Poort
  • Friesland College
  • Nordwin College

recent