Onderwijs

Het Biosintrum draagt bij aan een hybride leeromgeving en educatie over biobased in de breedste zin van het woord.

Over ons

Innovatie

Het onderwijs binnen de gemeente Ooststellingwerf, zonder mbo- of hbo-instelling, heeft met het Biosintrum een flinke boost gekregen. Studenten en docenten van vijf grote mbo- en hbo-instellingen gebruiken het gebouw actief. Voor hybride onderwijs (is in samenwerking met ondernemers ervaren en leren).

Lessen, congressen, stages, afstudeeropdrachten, workshops en onderzoek op het gebied van de nieuwe economie vinden volop plaats. Er is het Lectoraat Bodem van Hogeschool van Hall Larenstein gevestigd, onderdeel van het kennisconsortium Bodem onder leiding van Lector Emiel Elferink.

.

Het kenniscentrum Bodem is een leer, werk en onderzoekscentrum en heeft als belangrijke doelstelling:

1. Handelingsperspecteiven te genereren voor het inzetten van bodem in een economisch renderende landbouw voor tegengaan van effecten van klimaatveranderingen.

2. Ontwikkelen van methodieken om bodems en geleverde ecosysteemdiensten beter bestand te maken tegen effecten van klimaatverandering.

3. Kennis vergaderen over de samenhang tussen ecosysteemdiensten van de bodem, water & bodem, circulair gebruik van nutrienten, organisch stofgehalte, adaptatie aan klimaatveradering en hiervan afgeleide verdienmodellen voor biobased economie.

Biosintrum Masterclasses

Meer Info

Er vinden diverse workshops en symposia plaats in het Biosintrum. Zo worden er tevens talrijke bodemproeven ontwikkeld. Tevens zullen er gastsprekers uitgenodigd kunnen worden.

U

Werkelijke praktijk van het onderwijs

Meer Info

Er zijn tal van mogelijkheden om stages en afstudeerstages bij het Biosintrum vorm te geven. Vanuit diverse invalshoeken kunnen wij studenten ondersteunen. 

v

Congressen

Meer Info

Onze congreszaal is uiterst geschikt voor de congressen die worden gegeven over diverse onderwerpen. Wilt u graag aanwezig zijn of een congres organiseren? Neem dan contact met ons op.

Onderzoek

Meer Info

Rondom en in het Biosintrum vinden vele onderzoeken plaats die onderdeel zijn van een biobased economy.

Over ons

Kennisconsortium Bodem

Richt zich op 4 grote lijnen:

Kennisbehoefte agrariërs en erfbetreders, hoveniers, natuurorganisaties, overheden;

Toegepast onderzoek en onderwijs i.s.m. WO, HBO en MBO;

Verdienmodellen voor bedrijven

Voorlichting en educatie van bedrijven, maatschappelijke organisaties en leerlingen.