Homerecreatie en toerismeProef Lokaal: Afgestudeerd

Proef Lokaal: Afgestudeerd

Proef Lokaal: Afgestudeerd

Matchen van de vraag en aanbod van streekproducte

Afgestudeerd! Op 30 augustus heeft Berend Lunenborg zijn scriptie met succes verdedigd. In juli van dit jaar hebben wij Berend aan u voorgesteld bij het project Proef Lokaal van het programma Biobased economy. In de zomerperiode heeft hij onderzocht hoe de lokale voedselketen in Ooststellingwerf logistiek in te richten is. Met andere woorden: hoe kunnen de restaurateurs in Ooststellingwerf meer gebruik maken van streekproducten en daarmee een verduurzaming creëren in de voedselketen. Tijdens zijn onderzoek heeft Berend vraag en aanbod in kaart gebracht en vervolgens het logistieke systeem geanalyseerd. Hoewel er op dit moment nog enige hordes te nemen zijn, is Berend van mening dat lokaal geproduceerd voedsel de toekomst heeft. Naast het behalen van zijn studie heeft Berend ook twee opties voor zijn eerste baan binnen weten te slepen. Een prachtig resultaat!