Homerecreatie en toerismeProject “Proef Lokaal” van start!

Project “Proef Lokaal” van start!

Proef Lokaal in de Leeuwarder Courant

Proef Lokaal van start!

Lees alles over de kick-off in het artikel van de Leeuwarder Courant: LC-20180531-ZU01030004.pdf