HomeProjectenHet verbinden van cultuur, historie & duurzame innovatie

Het verbinden van cultuur, historie & duurzame innovatie

Landgoed de Boschhoeve

In Nijeberkoop vind je de Boschhoeve, een langgerekt landgoed van 165 ha, uniek gelegen tussen twee beekdalen, het riviertje de Linde en het Tjongerkanaal. Het circa 300 jaar oude landgoed heeft ondanks de vele veranderingen in het omliggende landschap goed zijn authentieke karakter kunnen bewaren. Er is een grote verscheidenheid aan landschapselementen, zoals oude lanen, houtwallen, bossen, heide en poelen. Het hele landgoed is opengesteld en (met wandelpaden) gefaciliteerd voor wandelaars en is te herkennen aan de ANWB-bordjes ‘Tussen Frankrijk en Egypte’en paaltjes van Landschapsbeheer.

 

Natuur en beheer

Zoogdieren als reeën, edelherten, dassen, vossen en boommarters voelen zich thuis in dit gevarieerde landschap. Ook zien we veel soorten spechten en onlangs een broedende wespendief en een paar raven. Vrij zeldzame planten als: slangenwortel, klokjesgentiaan, zonnedauw, dalkruid, hengel en salomonszegel. Verder drie soorten hei en gagel.
Landschapsbeheer Friesland is al jarenlang actief op het Landgoed om de natuur een handje te helpen. De Dinsdaggroep vrijwilligers voert zeer nuttig onderhoudswerk uit bij de Boschhoeve in Nijeberkoop. Tijdens de grote vrijwilligersactie NLdoet organiseerde Landschapsbeheer een grote werkdag waarbij onder meer broeihopen voor de ringslang werden gemaakt, opslag werd verwijderd en een Bosuilenkast werd geplaatst.

 

De Boschhoeve

In het midden ligt de boerderij, Boschhoeve, als kern van het landgoed. De boerderij waarvan het woongedeelte dateert uit 1909, de stallen en de hooischuur uit 1930, is van het gelede type. Hiervan zijn er in de vorige eeuw in Friesland slechts een kleine 50 gebouwd. Het was destijds een uiterst moderne boerderij. Bij de bouw stonden tbc-bestrijding, brandveiligheid, klimaatbeheersing, licht, ruimte en hygiëne voor het vee voorop. Dat leidde tot een geheel nieuw type boerderij met een duidelijke scheiding tussen het wonen, het vee en de hooiberging.
Recent onderzoek van de Boerderijenstichting Fryslân wees uit dat het ‘exterieur van nog maar tien van alle gebouwde gelede boerderijen nog in redelijk goede en oorspronkelijk staat is’. Hiertoe behoort het boerderijgebouw van Boschhoeve. Daarom beveelt de Boerderijenstichting aan dit onderdeel van het landgoed zo goed mogelijk in stand te houden.

 

Project Boschhoeve 2.0

Na ca. 100 jaar is de Boschhoeve wel toe aan vernieuwing. Hiervoor hebben we de hulp ingeroepen van onze Gemeente Ooststellingwerf, NHL uit Leeuwarden en de hogeschool Stenden.
NHL gaat bijvoorbeeld onderzoek doen naar biobased bouwen en biobased bouwmaterialen voor een nieuwe stal en herbestemming/renovatie van de oude stal. De Stenden hogeschool gaan onderzoeken welke duurzame recreatiemogelijkheden Landgoed de Boschhoeve biedt. Hierbij houden ze rekening met alle belangengroepen en wat past in de omgeving en regio.

We kijken uit naar een mooi project vol betrokkenheid van de hogescholen, de Gemeente, pachters, Landschapsbeheer en inwoners van Nijeberkoop.

Familie Deknatel (Feitsma)


recent