HomeProjectenPraktijkproeven met zadenmengsels

Praktijkproeven met zadenmengsels

In dit project ontwikkelen we een proef- en demovlakken voor praktijkproeven met zadenmengsels.

De kieming en de vegetatie ontwikkeling worden nauwkeurig per veldje bijgehouden. De veldproeven hebben tot doel om nog meer kennis en inzicht te vergaren over de juiste aanleg en beheer.
De biodiversiteit staat onder druk. Dit geldt voor bijvoorbeeld onze wilde planten als ook de belangrijke bestuivers (o.a. bijen) van onze voedselgewassen. Het aanleggen van bloemenweides met inheemse wilde planten in het openbaar groen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Hiervoor is het wel van belang dat groenbeheerders goed geïnformeerd kunnen worden over de juiste aanleg en beheer. Om meer inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling en het beheer van bloemenweides zijn we in het najaar van 2016 gestart met de aanleg van een grote praktijkproef. Er zijn proefvlakken ingezaaid met een selectie van bloemenmengsels van het Cruydt Hoeck assortiment. Hierbij is o.a. gevarieerd met zaaitijdstip en zaaidichtheid.

 


recent