HomeProjectenProef Lokaal: Inkoop, bereiding en verkoop van streekproducten in restaurants

Proef Lokaal: Inkoop, bereiding en verkoop van streekproducten in restaurants

Samenvatting van het Project Proef Lokaal

Het onderzoek wordt ingericht als een experiment met een nulmeting, interventies en nameting, waarbij horecaondernemers en experts op regelmatige basis bijeenkomen om te werken aan inkoop, bereiding en verkoop van streekproducten in restaurants. Door een eindmeting te vergelijken met een nulmeting kan worden bepaald waar progressie wordt geboekt. Er wordt vervolgens een stappenplan ontwikkeld voor restaurants die (meer) met streekproducten willen werken, zodat de resultaten ook breder toepasbaar zijn in andere horeca-contexten.Met dit project willen (horeca)ondernemers uit Ooststellingwerf en Stenden onderzoekers samen een antwoord ontwikkelen op de vraag: “Hoe kunnen de primaire processen (inkoop, bereiding, verkoop) van restaurants worden ingericht om optimaal gebruik te kunnen maken van de voordelen van streekproducten?”. Daartoe wordt zowel horizontale (tussen restaurants) als verticale (in de keten) samenwerking nagestreefd. De Friese gemeente Ooststellingwerf, dat fors investeert in allerlei bio-based projecten, de Hotel Management School van Stenden Hogeschool en andere partijen zoals Koninklijke Horeca Nederland, willen de ondernemers hierbij ondersteunen.
De onderkenning van het potentieel van streekproducten strookt in restaurants in de provincie Friesland, dat aan de vooravond staat van het grootschalige evenement Leeuwarden Europese Cultuurhoofdstad 2018, voorlopig nog niet met de werkelijkheid. Onderzoek wijst uit dat Friese restaurants weinig gebruik maken van streekproducten. Uit gesprekken met o.a. de 6 horecaondernemers uit Ooststellingwerf, betrokken bij dit project, blijkt dat hieraan praktische belemmeringen ten grondslag liggen. Zoals de perceptie dat streekproducten duur zijn en daarmee de winstmarges aantasten, tijdgebrek om in het inkoopproces te investeren, problemen met de levering van kleinere leveranciers en kennisgebrek om streekproducten te verwerken. De ondernemers onderstreepten graag met streekproducten te werken mits deze belemmeringen worden ondervangen.
Zowel uit de theorie als uit de bedrijfspraktijk blijkt dat de vraag naar streekproducten groeiende is, vooral onder cultuurtoeristen. Mits op de juiste manier ingezet en vermarkt, kunnen streekproducten positieve socio-economische en ecologische effecten teweegbrengen.


recent