HomebouwRuim baan voor de vissen

Ruim baan voor de vissen

Ruim baan voor de vissen

Het college van BenW van de gemeente Ooststellingwerf is akkoord met de aanleg van een ecologische verbinding tussen de Opsterlandse Compagnonsvaart en het Kleindiep in Oosterwolde in samenwerking met het Wetterskip Fryslân.

Vismigratie

Vissen gaan tijdens hun leven naar verschillende leefgebieden. Dit noemen we vismigratie. Bijvoorbeeld diepe wateren die niet dichtvriezen in de winter. Of ondiepe plassen die snel opwarmen in de zomer. Is de verbinding tussen verschillende leefgebieden geblokkeerd? Dan kunnen veel vissoorten niet overleven.

Kleindiep

Het aansluiten van het Kleindiep op de Compagnonsvaart zorgt voor een bevordering van deze vismigratie. Door de vispassages in het Kleindiep, de vispassage binnen het Ecomunitypark én een waterverbinding naar de Opsterlandse Compagnonsvaart kunnen vis en andere fauna het hele traject van de lager gelegen Tjonger (+2,10 m NAP) via de loop van het Kleindiep tot aan het hogere deel in de Compagnonsvaart bij Oosterwolde (+5.47 m NAP) passeren. Met deze verbinding wordt een vismigratieknelpunt in de Tjonger opgelost. Vissen kunnen hierdoor zich vrij bewegen vanuit het IJsselmeergebied.
Dit betekent dat de beek op het Ecomunitypark met een watergang verbonden wordt met het water op Venekoten – Zuid. Daarvoor moet in dit geval open water gecreëerd worden op Venekoten – Zuid.

Verbetering fietsknooppuntroute

Een mooie bijkomstigheid is dat deze verbinding langs een fietsknooppuntroute langs het Ecomunitypark ligt. De gemeente Ooststellingwerf heeft eerder besloten een gedeelte van deze weg autoluw te maken en alleen toegankelijk te maken voor fietsers. Deze route wordt met het creëren van de ecologische verbindingszone alleen maar aantrekkelijker voor fietsers. Gezamenlijk met Ecomunitypark en onderwijsinstellingen zoals NHL en Stenden wordt ook een biobased fietsbrug ontwikkeld; een project uit het Uitvoeringsprogramma Biobased Economy. Uitgangspunt voor het ontwerp en bouw van de brug zijn het gebruik van biobased materialen.

Mogelijke bevordering aanloop gasten Biosintrum

De zone zorgt ook voor een aantrekkelijkere entree van Oosterwolde vanaf de N381. En het is een mooi visitekaartje voor de gasten van het nog te bouwen Biosintrum. Het Wetterskip Fryslân zorgt voor informatie rondom de vismigratie voor bezoekers en toeristen.

De oplevering is naar verwachting medio 2018.