HomebouwUitdaging is nu voor Omrin

Uitdaging is nu voor Omrin

Provincie zamelt 60 spijkerbroeken in

Gemeente Ooststellingwerf daagde de provincie Fryslân uit om meer spijkerbroeken in te zamelen met collega’s dan Ooststellingwerf. Dit is gelukt!

Het bericht van de provincie:

Challenge gehaald, met 60 collega’s op de foto! Uitgedaagd door Gemeente Ooststellingwerf om met meer dan 30 collega’s op de foto te gaan met een spijkerbroek om in te leveren als isolatiemateriaal voor het Biosintrum. Het is nu aan Omrin om het aantal te verdubbelen.