HomebouwVrijdag 1 december 1e schep

Vrijdag 1 december 1e schep

Gemeenteraad akkoord met bouw Biosintrum

De bouw van het Biosintrum kan van start. Op dinsdag 18 oktober heeft de gemeenteraad haar akkoord gegeven. Een bijzonder moment voor de gemeente. Het bijzondere Biosintrum is de blikvanger van het beleid dat de gemeente Ooststellingwerf in 2016 formuleerde: de principes van biobased economy inzetten op het gebied van wonen, werken en recreëren. In de biobased economy bestaan de grondstoffen voor productie – en uiteindelijke consumptie – uit biomassa: verbouwde gewassen en restafval van agrarische activiteiten. Zo zijn er minder grondstoffen en energie nodig. Wat nu nog afval wordt genoemd, heet straks grondstof.

Het omarmen van de biobased economy past niet alleen goed bij de huidige maatschappelijke ontwikkeling naar duurzaamheid, maar vooral ook bij het karakter van de gemeente Ooststellingwerf. Een groene, ruime gemeente met bijna evenveel hectares grond als inwoners: 25.000. De voedzame bodem, de natuur, het bosrijke landschap, de agrarische activiteiten en het actieve, innoverende bedrijfsleven bieden een goede basis voor dit beleid. Bovendien biedt het enorme kansen voor lokale bedrijven om ervaring op te doen met biobased ondernemen. Zo kan niet alleen binnen de gemeente, maar straks ook daarbuiten de expertise worden ingezet. Het betekent een impuls voor de werkgelegenheid binnen een plattelandsgemeente, waar de krimpproblematiek altijd op de loer ligt. Zo wordt ook het Biosintrum gebouwd door een consortium van drie bouwbedrijven uit Ooststellingwerf, die de krachten gebundeld hebben in het nieuwe bedrijf Natuurlijk Bouwen.

Op vrijdag 1 december zetten we de 1e schep van het Biosintrum in Oosterwolde. Het programma duurt van 13.00 tot 15.00 uur. Inloop tussen 12.30 en 13.00 uur. Zet deze datum alvast in uw agenda. Binnenkort volgt het officiële programma.