Ga direct naar inhoud
Foto mensen in het Biosintrum

Het Biosintrum is onderdeel van het beleid; Biobased Economy van de gemeente Ooststellingwerf

Overheid

In de biobased economy bestaan de grondstoffen voor productie – en uiteindelijke consumptie – uit biomassa: verbouwde gewassen en restafval van agrarische activiteiten.

Biobased Economy neemt een belangrijke plaats in, in de circulaire economie en biedt nieuwe kansen voor bedrijfsleven en zorgorganisaties. Biobased economie begint bij een goede bodem.
Een biodiverse bodem levert een positieve bijdrage aan het klimaat, de agrarische producten, bouwmaterialen en positieve humane gezondheid.

De gemeente Ooststellingwerf wil een inspirerende, actieve rol spelen in de Biobased Economy. Ze wil faciliteren, initiëren, stimuleren en coördineren. Ze wil een partner zijn voor bedrijfsleven, lokale overheden, studenten en inwoners. De gemeente zal financieel stimuleren met subsidies en eventuele participaties. Ze zal zoveel mogelijk ‘groen inkopen’. Ze schept ideale randvoorwaarden, ook waar het gaat om vergunningverlening bijvoorbeeld. Het coördineren van de samenwerking behoort ook tot haar taken: via informatie en communicatie wil ze alle doelgroepen goed voorlichten, maar ook zorgen dat de participerende partijen van elkaar weten waar ze mee bezig zijn. Zo kan er samenwerking ontstaan en kunnen partijen grondstoffen, afvalstromen, expertise, ideeën en kennis optimaal delen met elkaar.