Ga direct naar inhoud
meer info
Op 15 mei om 19.30 organiseert het IVN een lezing over : Klimaatverandering, en de invloed op vlinders en libellen
Klik hier voor meer informatie

Nieuws

16 okt. 2023

FRYSLÂN (VER)BOUWT BIOBASED | 9 NOVEMBER | 14.00-17.30

In Fryslân zijn we al heel actief met biobased bouwen. We omarmen de nationale aanpak en zetten daarmee de versnelling in. We willen de vraag naar biobased materialen laten stijgen door samen te werken met opdrachtgevers. De vraag is niet óf we gaan bouwen met biobased materialen van eigen bodem, maar wannéér we dit omarmen als de nieuwe norm in de bouwwereld!

biosintrum
FRYSLÂN (VER)BOUWT BIOBASED | FOTO: GREENINCLUSIVE

Vanuit het Klimaatfonds is 200 miljoen begroot voor het aanjagen en versnellen van biobased bouwen. Samen met marktpartijen en overheden heeft het nationaal programma Building Balance de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) ontwikkeld voor de betrokken ministeries. Hiermee versnellen we de transitie naar biobased bouwen. De koers voor de toekomst van de biobased (land)bouweconomie wordt gezet. Op 9 november presenteren wij in Fryslân deze koers aan jou.

In Fryslân zijn we al heel actief met biobased bouwen. We omarmen de nationale aanpak en zetten daarmee de versnelling in. We willen de vraag naar biobased materialen laten stijgen door samen te werken met opdrachtgevers. De vraag is niet óf we gaan bouwen met biobased materialen van eigen bodem, maar wannéér we dit omarmen als de nieuwe norm in de bouwwereld!

Door de toekenning van het Groeifonds komt er de komende jaren geld naar onze regio om de biobased ketens van de grond te krijgen. Het is nu dan ook tijd om met elkaar in Fryslân praktisch aan de slag te gaan met de doelen uit het NABB.

14.30 uur Inloop

15.00 uur Presentatie Nationale Aanpak Biobased Bouwen
Ministerie Binnenlandse Zaken i.s.m. Nationaal Programma Building Balance
met o.a. Jan Willem van de Groep, programmaregisseur Building Balance


15.40 uur Ambities Biobased Fryslân
Friso Douwstra, gedeputeerde Provincie Fryslân
Nick Boersma, programmamanager Vereniging Circulair Friesland


16.00 uur Pauze

16.15 uur Hoe werk jij biobased? Ontdek het in de deelsessies:
Landbouw
– Rikkert Besselse, programmamanager Rabobank
Industrie – Gerda van der Singel, algemeen directeur Miedema Bouwmaterialen
Bouw – Harmen Wind, directeur Wind Groep B.V.
Opdrachtgevers – Hein de Haan, wethouder Gemeente Leeuwarden, en Erik de Groot, wethouder Gemeente Harlingen


16.45 uur Wrap-up: Actieplan Fryslân (ver)bouwt Biobased 2024
Met daarop een reactie over de rol van het onderwijs door
Jooske Haije, NHL Stenden Hogeschool


17.15 uur Borrel
Praat mee en wordt onderdeel van ons gezamenlijke Friese biobased actieplan!

Organisatie:
Biosintrum
Rabobank
Gemeente Leeuwarden
provinsje Fryslân
Building Balance
Circulair Friesland