Ga direct naar inhoud
meer info
UITNODIGING | 27 AUGUSTUS AS | DEMOAVOND STROKENTEELT IN ENGWIERUM
Boer Botmas verteld waarom hij aan regeneratieve landbouw doet en wat het hem oplevert.

Nieuws

18 mrt. 2024

Leerlingen, studenten en docenten doen in Biosintrum in Oosterwolde inspiratie op over biodiversiteit.

Tijdens de Week van de Circulaire Economie hebben wij op woensdag 13 maart een inspiratiedag georganiseerd in samenwerking met Spark the Movement.

biosintrum
Leerling van OBS de Buttinga knipt strookjes voor zijn kunstwerk | Foto: Anita Boel

Dag over biodiversiteit inspireert

Leerlingen, studenten en docenten bijeen in Biosintrum

Oosterwolde – Wat er nuttig is aan een slak? „Die ruimt poep op”, zo meldt hovenier Jos van den Akker aan een volle zaal basisschoolleerlingen in het Biosintrum in Oosterwolde. „Ze zijn dus heel nuttig.” Er wordt met gelach, afschuw en verbazing gereageerd. Hoe dan ook zullen deze kinderen een volgende keer dat ze een slak plattrappen wel even nadenken.

Het is precies de bedoeling van de inspiratiedag over biodiversiteit die woensdag in het Biosintrum werd gehouden. „Een stukje bewustwording creëren”, vertelt MBO-docent Meiskine Schalken, die namens Firda in Drachten aanwezig was. „Spelenderwijs kun je kinderen heel veel meegeven.”

Dat begint dus al in het onderwijs. Voor de inspiratiedag, gehouden in het kader van de ‘Week van de circulaire economie’, had het Biosintrum dan ook heel bewust zowel basisschoolleerlingen, studenten MBO en HBO, als docenten en andere belangstellenden uitgenodigd. „Meer aandacht voor groen in het onderwijs is van belang”, verklaart Joyce Voskamp, operationeel manager van het Biosintrum.

Anders leren kijken

Dat wordt onderstreept door pedagogiekdocent Natasja de Kroon, die evenals ecologisch hovenier Jos van den Akker tijdens de inspiratiedag een lezing verzorgde. Het onderwijs moet structureel betrokken worden om meer beweging richting een circulaire economie en duurzamere wereld te krijgen.

Door PABO-studenten bij vraagstukken over biodiversiteit te betrekken, gaan ze zelf anders leren kijken naar hun omgeving. Dit heeft automatisch weer invloed op de leerlingen, waaraan zij later les gaan geven. „Als ze zelf ervaren en ontdekken, dan is de kans groot dat ze het respectvol omgaan met elkaar en de natuur ook op de kinderen overbrengen. Positieve besmettelijkheid.”

Oude kleding

En dat werkt, zo bleek al tijdens de inspiratiedag. Onder leiding van Schalken was een groep studenten van de opleiding ‘Kinderopvang en Onderwijs’ aanwezig. Aan hen de taak om de tachtig aanwezige basisschoolleerlingen te begeleiden. De kinderen mochten allemaal een nestje maken. Daarvoor waren voorafgaand aan de inspiratiedag thuis al oude lapjes en kleding verzameld. „Op mijn stageplek gebruiken we bijvoorbeeld ook eierdozen. Met oude kleding kun je dus ook iets maken en dat geldt natuurlijk voor veel meer dingen die oud of stuk zijn”, vertelt student Joyce Bergijk (20) uit Oosterwolde enthousiast.

Kunstwerkjes

Na het vertonen van de film ‘Onder het Maaiveld’ (junioreditie) gingen de kinderen enthousiast aan de slag met het bouwen van een nestje. Deze opdracht was bedacht door kunstenaar Marieke Smink uit Zorgvlied. In haar presentatie vertelde ze aan de kinderen hoe vogels nestjes bouwen. Dat doen ze met verschillende materialen, waaronder ook restafval. „In deze opdracht kunnen de kinderen niet alleen hun creativiteit kwijt, maar leren ze ook dat ze met iets wat waardeloos lijkt, iets nieuws kunnen realiseren.” Het leverde tijdens de inspiratiedag de meest prachtige kunstwerkjes op.

„Ik vind het heel leuk om te doen”, reageert Lotte Wemer (10) van groep 6 van obs Buttinga uit Oosterwolde. „Ik ga het als nestje voor mijn knuffels gebruiken.” Emma de Moes (8) van groep 5 van obs De Toekan uit Oosterwolde heeft een andere bestemming voor haar nestje bedacht. „Ik leg het in een boom bij het bospaadje in de buurt van ons huis. Dan kunnen vogels er eieren leggen.” Klasgenootje Charlotte Schaap (8) vindt dat een heel goed idee. „Dan hoeven ze zelf geen nestje meer te bouwen.” Fanatiek scheurt ze kleding uit elkaar. De strookjes worden daarna zorgvuldig om het rondje van rechtopstaande satéprikkers gevlochten. „Beter zelf iets maken, dan dat we alles maar kopen, kopen en kopen”, zegt Charlotte wijs. „Dit is beter voor de natuur en goed voor de dieren.”

Niet zomaar iets weggooien

Daar is Lian Vroegh (10) uit groep 7 van obs Buttinga zich ook van bewust. „Je kunt oude kleren dus ook nog voor iets anders gebruiken. Net zoals we oud-papier inzamelen om te recyclen. Je moet dus niet zomaar iets weggooien. Nu maken we er dus een nestje van. Alleen het lijmpistool wat we gebruiken is eigenlijk niet goed.”

Leerkracht Tim van der Laan (groep 5 obs De Toekan) laat na afloop weten dat de kinderen enorm hebben genoten in het Biosintrum. „Op scholen is er te weinig aandacht voor het omgaan met de natuur. Daarbij was het een beeldende activiteit buiten het lokaal in samenwerking met experts. Ik ben dus graag op de uitnodiging van het Biosintrum ingegaan.”

Lezingen

De inspiratiedag was opgezet in samenwerking met SPARK the movement (een onderdeel van Circulair Friesland). Naast het programma voor de basisschoolleerlingen, werden er dus lezingen verzorgd door Van den Akker en De Kroon. Marjolein Spitteler bracht het onderwijsprogramma ‘Wortels en Vleugels’ onder de aandacht. De Cruydt-Hoeck uit Nijeberkoop verzorgde een presentatie over het belang van inheemse planten en bloemen en Marianne Boer van de Hanze Hoge School vertelde meer over groene gebieden en klimaatadaptatie in de eigen omgeving. De belangstelling was groot. „Al met al een geslaagde dag waar we met ontzettend veel plezier op terugkijken”, aldus Voskamp.