Ga direct naar inhoud

Nieuws

15 jan. 2024

Mini- symposium op 31 januari | Hoe kan de Landbouw bijdragen aan klimaat?

Tijdens dit minisymposium laten twee sprekers, Chris Koopmans van het Louis Bolk Instituut (LBI) en Robert Baars van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) vanuit hun eigen kennis en ervaring hun licht schijnen over klimaatmaatregelen in de landbouw.

biosintrum
mini- symposium 31 januari 2024

Als agrariër wordt er veel van je gevraagd als het gaat om goed en duurzaam bodembeheer. Voor een gezond gewas, maar ook voor het klimaat. Afgelopen jaar hadden we een jaar van weersextremen. Klimaatverandering heeft daarmee ook gevolgen voor de landbouw. Door droogte en extreem weer beschadigen bijvoorbeeld gewassen.

Echter, de landbouw stoot zelf ook broeikasgassen uit en draagt daarmee bij aan klimaatverandering. Koolstofopslag in de bodem is een manier om deze broeikasgassen weer te compenseren. Dit vraagt om aanpassingen in de manier van produceren. Het gaat dan over aanpassingen die agrariërs kunnen toepassen in hun dagelijkse manier van werken. Maar lonen deze aanpassingen uiteindelijk wel? Een beloningssystematiek biedt mogelijk oplossingen. Maar hoe kunnen we dat goed doen zodat ook andere duurzaamheidsdoelen (stikstof, biodiversiteit, dierenwelzijn) hierin meegaan.

Tijdens dit minisymposium laten twee sprekers, Chris Koopmans van het Louis Bolk Instituut (LBI) en Robert Baars van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) vanuit hun eigen kennis en ervaring hun licht schijnen over klimaatmaatregelen in de landbouw.

Programma:
12.00 Inloop met lunch
12:30 Welkom en opening

Emiel Elferink (namens het Kennisconsortium Bodem)
12:45 Hoe kunnen we met bodemmaatregelen bijdragen aan de klimaatopgave?

Chris Koopmans, programmacoördinator Bodem & Kringlopen(Louis Bolk Instituut)
13:30 Aanpak ammoniak en methaan via veevoedingsmaatregelen: wat kunnen en willen we er mee?

Robert Baars, lector Climate Smart Dairy Value Chains (Hogeschool Van Hall Larenstein)
14:15 Discussie met sprekers en publiek

14:30 Einde

U kunt zich tot uiterlijk 29 januari aanmelden door het online aanmeldingsformulier in te vullen. Deelname is gratis, aanmelden is noodzakelijk, vol is vol.
We zien u graag op woensdag 31 januari bij het Biosintrum in Oosterwolde