Ga direct naar inhoud
meer info
Symposium: Bodem en Humane gezondheid 31 maart | 13:00-16:00
u kunt zich nog aanmelden

Nieuws

10 feb. 2022

Recap Bermgras het nieuwe goud

Met brede belangstelling vanuit het hele land volgden ongeveer 150 deelnemers afgelopen dinsdag het online symposium: Bermgras, het Nieuwe Goud.

biosintrum

De aftrap werd verzorgd door Pieter van der Valk, die met de door hem opgerichte Stichting Agricycling de kringloop van de stad naar het land te sluiten. Door als boer heft in eigen hand te nemen in coöperatieve vorm, verwacht hij dat we aan vele opgaves tegelijk kunnen voldoen. Denk aan stikstof, biodiversiteit, klimaatverandering of grondstoffenschaarste: De boer als recycler van mineralen uit reststromen.

Stichting Agricycling is begonnen in gemeente Sudwest Fryslan met een groep van 12 boeren, waarin de gemeente bermmaaisel en hekkelspecie levert aan coöperatie. Dit klinkt simpel, maar er komen vele dingen bij kijken. Denk onder andere aan wet- en regelgeving. Hierin hebben Astrid Meier van Circulair Terreinbeheer Pieter en de gemeente in ondersteund, door de afspraken vast te leggen in een uitgebreide checklist. Astrid gaat dieper in op de juridische route ‘voortgezet gebruik’ die hier voor het eerst wordt toegepast op bermmaaisel, waarna haar collega Amar Sjouw en Wa toelicht waar Circulair Terreinbeheer zich als organisatie mee bezighoudt.

Bij vele aanwezigen kwam inmiddels de vraag naar boven: wat zijn nu eigenlijk die verschillende methoden die kunnen worden toegepast? Gelukkig waren Gjalt Jan Feersma Hoekstra (Agriton) en Rinze Joustra (Rinagro) bereid gevonden iets toelichten over respectievelijk bokashi en Compost-O. Als laatste kwam ook Pieter van der Valk ‘zijn’ route middels CMC compostering toelichten.

Al deze routes maken deel uit van een groot landelijk pilotprogramma dat kijkt naar de (landbouwkundig en milieukundige) effecten van bokashi en composttypen. Het programma wordt ondersteund door Ministerie van LNV en I en W en inhoudelijk begeleid door Wageningen Universiteit & Research. Vanuit WUR heeft Joop Spijker als primeur de eerste resultaten uit de pilots toegelicht; de officiële resultaten volgen later dit voorjaar. Het tipje van de sluier gaf al voldoende aanleiding tot discussie.

Als klap op de vuurpijl werd dit jaar voor het eerst de prijs ‘Het Gouden Maaisel’ uitgereikt, een initiatief van Circulair Friesland en Biosintrum. De Gemeente Súdwest-Fryslân is de eerste winnaar! Belangrijkste criterium: Eerste gemeente die de nek uitsteekt door het juridisch pad ‘Voortgezet gebruik’ te kiezen om groene stromen zoals bermgras terug te laten komen binnen de regionale landbouw. Wethouder Bouke Dam nam de prijs digitaal in ontvangst en gelukkig was ook verantwoordelijk ambtenaar Kees de Vries aanwezig om de prijs daadwerkelijk mee naar huis te nemen.

Al met al een mooie sessie, waarin ook voldoende (organische) stof was om over verder te praten. Het laatste woord is er zeker nog niet over gezegd, maar de grote belangstelling voor groene reststromen en de bodem is al winst op zich en laat de waarde van het onderwerp zien: Bermgras het nieuwe goud!