Ga direct naar inhoud
meer info
UITNODIGING | 27 AUGUSTUS AS | DEMOAVOND STROKENTEELT IN ENGWIERUM
Boer Botmas verteld waarom hij aan regeneratieve landbouw doet en wat het hem oplevert.

Nieuws

20 feb. 2023

Voorlichting Veenmobiel Biosintrum

In de week van de circulaire economie werd het veenmobiel van het Wetterskip in het Biosintrum voor het eerst aan het publiek getoond. Jan van Reijen, beleidsadviseur bij het Wetterskip liet met het veenmobiel zien hoe belangrijk een goed (hoog) waterpeil is voor Friesland.

het Veenmobiel van Wetterskip Fryslan | Foto: Desiree Schouten
het Veenmobiel van Wetterskip Fryslan | Foto: Desiree Schouten

Het veenmobiel is tot stand gekomen door een samenwerking van verschillende landschapsarchitecten, zoals Peter de Ruyter, Jan-Dirk Hoekstra en een aantal andere deelnemers aan het Veenweide atelier in 2018. In dat jaar hebben ze het atelier gevormd en een plan gemaakt voor het Veenweidegebied. Daarmee wonnen ze de Anita Andriesen prijs . Met behulp van het bijbehorende geldbedrag hebben ze het veenmobiel gebouwd.

Het veenmobiel maakt zichtbaar hoe de samenhang van het oppervlakte watersysteem van Friesland en het grondwatersysteem van Friesland werkt. Ook laat het de knelpunten die we momenteel en in de nabije toekomst zien en geeft aan in welke oplossingsrichting we kunnen gaan denken.

Als je naar het veenmobiel kijkt, zie je verschillende kleuren en hoogtes. Het laat de verschillende gronden zien die Friesland rijk is. Elke grond heeft een andere kleur. Het reconstructiemateriaal laat ook zien dat de verschillende gronden, verschillende hoogtes hebben. Het verschilt in NAP.

De boodschap die Jan uiteindelijk wil meegeven is dat als we zo door blijven gaan met oppervlaktewater, veengrond en het grondwater zoals het nu is, we naar de toekomst toe knelpunten zullen krijgen. Bijvoorbeeld afname van de zoetwater voorraad in de hogere zandgronden.


tekst: Niek van Duijvenvoorde

het Veenmobiel
Veenmobiel van het Wetterskip Friesland