Ga direct naar inhoud
meer info
UITNODIGING | 27 AUGUSTUS AS | DEMOAVOND STROKENTEELT IN ENGWIERUM
Boer Botmas verteld waarom hij aan regeneratieve landbouw doet en wat het hem oplevert.

Biosintrum | Bestuur | Raad van Advies

Wie werken er bij het Biosintrum, wie zit er in het bestuur en wie geeft advies?

Foto: Egbert de Boer
Foto: Egbert de Boer

BIOSINTRUM

Petra Boorsma - Directeur
Joyce Voskamp - Operationeel Manager
Emiel Elferink - Lector Duurzaam Bodembeheer
Peet Ferwerda - Opleiding coördinator
Rudie Rumahloine - Boekhouder
Marjan Wierenga - Gastvrouw

BESTUUR
Liesbeth Vos - 
Voorzitter
Jeep Dijkstra
Engbert van Esch
Henk Eisenga

RAAD VAN ADVIES
Robert Jan Hageman -
Voorzitter (Regiomanager Fryslan VNO-NCW / MKB Noord)
Carlo Segers 
(Firda)
Remco Meijerink (Firda)
Erica Schaper
(NHL Stenden)
Bastiaan Pellikaan (Aeres)
Anneke Luijten (Van Hall Larenstein)
Dick Pouwels
(Hanze Hogeschool)
Ale Kort
(Kort Personenvervoer)
Han van der Loo
(Managing Director Machandel BV)
Tjerk Hof
(Agrariër)
Anne Graafstra
(Agrariër)