Ga direct naar inhoud

milieuvriendelijkere alternatief voor traditionele bouw- en landbouwmethoden

Versnellingstafel Biobased Fryslân

In de Versnellingstafel Biobased Fryslân werken we samen met diverse partijen om de biobased economie in Fryslân aan te jagen, te stimuleren en te faciliteren.


FRYSLÂN (VER)BOUWT BIOBASED | 13 oktober 2023
FRYSLÂN (VER)BOUWT BIOBASED | 9 november 2023 | foto: provinsje Fryslân

Niemand kan meer om biobased bouwen heen; dit milieuvriendelijkere alternatief voor traditionele bouw- en landbouwmethoden is de weg naar de toekomst. In de Versnellingstafel Biobased Fryslân werken we samen met vertegenwoordigers van de provincie Fryslân, Building Balance, gemeente Leeuwarden, Rabobank, Elkien, Achterbosch Architecten en Vereniging Circulair Friesland om de biobased economie in Fryslân aan te jagen, te stimuleren en te faciliteren.

Over de Versnellingstafel

De Versnellingstafel Biobased Fryslân streeft er naar om op korte termijn concrete resultaten te behalen en dat biobased bouwen uiteindelijk de standaard wordt. Dit zal leiden tot een nieuwe industrie die aanzienlijke kansen biedt voor de zowel bouw- als de landbouwsector.

De Versnellingstafel is een brede kennisgroep met expertise op het gebied van ontwerp, landbouw, innovatie, beleid, ecologie en bouwen en spreekt elkaar op vaste momenten. Door de brede vertegenwoordiging aan tafel kunnen obstakels in de keten middels concrete voorbeelden aangekaart en opgepakt worden. Ook onderzoek naar de gezondheid effecten van biobased bouwen krijgen aandacht. Dit toegepaste onderzoek leidt mogelijk tot de creatie van nieuwe waarde stelling(en) van biobased materialen voor o.a. de bouw. Op deze manier wordendoor de hele keten heen belangrijke stappen gezet om de circulaire bouw- en landbouweconomie te versterken.

Want biobased belooft niet alleen een groenere woningmarkt in Fryslân, maar opent ook deuren voor agrariërs. De natuurlijke materialen die toegepast kunnen worden als bijvoorbeeld isolatie en plaatmateriaal komen idealiter van het Friese land. Agrariërs zijn dus een onmisbare schakel in de duurzame bouwrevolutie, waardoor ze nieuwe economische kansen kunnen benutten.

Biobased bouwen

Biobased bouwen vermindert de ecologische voetafdruk van de bouwsector. De totale CO2-uitstoot neemt af, de vraag naar niet-hernieuwbare hulpbronnen wordt kleiner en herbeplanting en het behoud van biodiversiteit draagt bij aan de gezondheid van bossen en ecosystemen. Er zijn echter ook uitdagingen: biobased bouwen is op dit moment duurder dan de traditionele aanpak als je het puur economisch bekijkt. De kosten van het materiaal, de technische ontwikkeling, de beperkte schaal van vraag en aanbod, de strenge certificeringen en kwaliteitsnormen: ze zorgen ervoor dat de prijzen op dit moment nog niet concurrerend zijn.

biosintrum
Fryslân (ver)bouwt biobased 9 november 2023 | foto: provinsje Fryslân