Ga direct naar inhoud

Nieuws

4 apr. 2024 Project Kunstmestvrij Wadden

Biogas Marrum maakt en test meststof Renure

Biogas Marrum (HoSt BV) gaat samen met hogeschool Van Hall Larenstein en het Biosintrum Oosterwolde Renure maken. Dit zijn geraffineerde meststoffen die je uit dierlijke mest kan destilleren.

biosintrum
De biogasinstallatie in Marrum | Foto: Waddenfonds

Het gebruik van Renure als groen alternatief voor dure kunstmest is na een jarenlange lobby van Nederland eind maart door de Europese Commissie toegestaan. Het consortium rond de biogasinstallatie in Marrum wil meteen garen spinnen bij dit besluit.

,,Alle seinen gaan op groen, het is nu een kwestie van doorpakken", zegt Petra Boorsma, directeur van het Biosintrum. ,,We hopen nog dit jaar de eerste vloeibare kunstmestvervanger te hebben.”

Boorsma zei dit op woensdagmiddag bij de presentatie van projecten die subsidie van het Waddenfonds krijgen. Het consortium investeert ruim 2,4 miljoen euro in onder meer de bouw van een installatie voor de omzetting van dierlijke mest naar een vloeibaar digestaat. Dit soort centrifuge die voor nabehandeling van de mest naast een groengasinstallatie wordt gebouwd. Het Waddenfonds tekent voor een kleine zeven ton van de investering, omdat deze innovatie zorgt voor de kringlooplandbouw in het Waddengebied. ,, Duurzame landbouw is een van onze thema's", zegt Gerben Huisman. ,,Door de landbouw kringloop sluitend te maken, gaan er minder vervoerstromen en uitstoot richting het Waddengebied.” Boeren moeten nu kunstmest kopen voor op hun land, wat voor veel vervoer en CO2-uitstoot zorgt. De mest van hun eigen koeien moeten ze afvoeren, iets wat in hoog tempo steeds duurder wordt. Dat kan anders, door met een nieuwe installatie-techniek Renure te maken, zegt Boorsma.

Ook op andere plekken in het oosten en zuiden van Nederland wordt de productie van Renure getest. Dit soort testen gaat Biogas Marrum (onderdeel van de HoSt Group uit Enschede) doen bij vier veenhouders aan de Waddendijk. In Marrum wordt nu alleen groen gas uit mest gehaald. Boorsma hoopt niet alleen uit natrium, waar Renure van wordt gemaakt, maar ook van de reststoffen fosfor en kalium kunstmestvervangers te maken. Om de kringloop in het hele Waddengebied sluitend te maken, zijn er twintig van deze nabehandelingsinstallaties nodig.

het Consortium bestaat uit: HoSt BV, van Hall Larenstein en het Biosintrum.

Tekst: Goos Bies | Leeuwarder Courant