Ga direct naar inhoud

Het maken van Renure (kunstmestvervangers) door dierlijk mest te destilleren.

Kunstmestvrij Wadden

Biogas Marrum (Host BV) gaat in samenwerking met Van Hall Larenstein en het Biosintrum, dankzij een subsidie vanuit het Waddenfonds, Renure maken. Dit zijn geraffineerde meststoffen (kunstmestvervangers)die je uit dierlijke mest kan destilleren.

biogasinstallatie in Marrum
De biogasinstallatie in Marrum | Foto: Waddenfonds

Het gebruik van Renure als groen alternatief voor dure kunstmest is na een jarenlange lobby van Nederland eind maart door de Europese Commissie toegestaan. Het consortium rond de biogasinstallatie in Marrum wil meteen garen spinnen bij dit besluit. In Marrum wordt nu alleen groen gas uit mest gehaald; om een nog grotere positieve milieu impact te realiseren wordt onderzocht hoe Renure gemaakt kan worden en de effectiviteit ervan op de bodem.

Het consortium investeert ruim 2,4 miljoen euro in onder meer de bouw van een installatie voor de omzetting van dierlijke mest naar een kunstmestvervanger. Met deze innovatie komen we stap dichterbij kringlooplandbouw in het Waddengebied. In de huidige situatie moeten boeren enerzijds mestoverschot afvoeren tegen hoge kosten, anderzijds moeten ze (tevens dure) kunstmest inkopen, wat voor veel vervoer en CO2-uitstoot zorgt. Door met een nieuwe installatie-techniek Renure te maken kan dat dus anders.

Het consortium gaat de kunstmest vervanger testen bij vier ariërs aan de Waddendijk. Ook zullen in het buitenlaboratorium in de Mesokosmossen bij het Biosintrum bodemproeven worden uitgevoerd.