Ga direct naar inhoud
meer info
UITNODIGING | 27 AUGUSTUS AS | DEMOAVOND STROKENTEELT IN ENGWIERUM
Boer Botmas verteld waarom hij aan regeneratieve landbouw doet en wat het hem oplevert.

Nieuws

10 mei 2023 Project Paludi & Markt

Blog 3 | Hoe ga je om met een lage productie?

Wij kiezen voor deze manier van boeren, omdat we denken dat het de meest duurzame is. Rijk zullen we er niet van worden. Maar zolang we redelijk rond kunnen komen, zijn wij blij.

foto | Sjoerd Miedema haalt ter paard zijn koeien op
foto | Sjoerd Miedema haalt ter paard zijn koeien op

Het idee dat je een stap terug moet doen, is niet populair
— In gesprek met Sjoerd Miedema, mede-eigenaar van De Nije Mieden.

Geven de koeien van De Nije Mieden veel melk?
Nee, want ze moeten het doen met het gras dat in hun weilanden groeit. Een mager dieet, waar de melkproductie onder lijdt. Dat kan niet anders! Daar komt nog bij dat onze grond niet zo best is. Het is niet voor niks dat zich in deze streek pas boeren vestigden toen diepteontwatering, het gebruik van kunstmest en krachtvoer gangbaar werd. Als je die middelen niet gebruikt, heeft dat grote gevolgen voor de productie. Ons hoge waterpeil is ook al niet bevorderlijk. Natte grond is relatief koud. Daardoor groeit gras minder snel.

Hoe ga je om met deze lage productie?
Wij kiezen voor deze manier van boeren, omdat we denken dat het de meest duurzame is. Rijk zullen we er niet van worden. Maar zolang we redelijk rond kunnen komen, zijn wij blij. Mensen willen graag horen dat je op onze manier ook veel kunt melken. Het idee dat je een stap terug moet doen, is niet populair. Dat wij rondkomen, is echter te danken aan allerlei nevenactiviteiten.

Hoe kijken andere boeren hiernaar?
Die denken vaak dat ik berekenend ben en op deze manier meer verdien. Maar geloof me, als het om geld gaat, kun je beter koeien melken. En dan bedoel ik écht melken, met grote holsteinkoeien, krachtvoer, kunstmest, antibiotica, het hele rataplan. Veel collega’s kijken ook met afgrijzen naar onze weilanden: al dat onkruid, het drassige… Zo slordig en niet efficiënt! En dan onze koeien, het lijken wel geiten. Ha, ha! Daar hebben ze nog gelijk in ook!

Met welke activiteiten vullen jullie je inkomsten aan?
We zijn begonnen met weidevogelbeheer. Omdat wij ons land op een gunstige manier voor de weidevogels inrichten, krijgen we een compensatie voor de opbrengstderving. Deze verlenen de Agrarische Natuur Verenigingen (ANV ’s) It Lege Midden en Elan. ANV’s worden door de overheid betaald.De ANV ‘s geven ook subsidie voor landschapsbeheer, zoals droge- en natte dooradering. Dit houdt in, dat er tot vijf meter van de slootkanten niet wordt bemest en laat wordt gemaaid. Hierdoor blijft het water schoner en gaan er meer verschillende plantjes groeien. Ook vissen varen er wel bij. Het levert echt prachtige resultaten op! Onze belangrijkste nevenactiviteit is Valuta voor Veen. Dit is een verdienmodel voor het vernatten van veen.

Wat is Valuta voor Veen precies?
Het is een project van de Friese Milieufederatie. De vermindering van CO2-uitstoot die optreedt bij een hoog waterpeil, wordt verkocht in de vorm van CO2-certificaten, op de vrije koolstofmarkt. Bedrijven, overheden en burgers kunnen zo hun CO2-uitstoot compenseren. De klanten die zich melden, hebben hun eigen footprint al maximaal verminderd. Het laatste stukje, dat wat hun echt niet lukt, compenseren ze bij ons. Zo tonen ze bovendien hun waardering voor duurzame landbouw.In ons geval geldt een richtprijs van 100 euro per ton verminderde uitstoot. Dit bedrag is gebaseerd op de verminderde opbrengst van het land, die vernatting met zich meebrengt.

Voel je jezelf wel ondernemer met al deze subsidies?
Ik zie mezelf als een duurzame ondernemer, die voortdurend naar kansen zoekt, op nieuwe trends inspeelt én deze creëert. Hierbij maak ik graag gebruik van subsidies. Deze worden namelijk niet voor niets aan boeren ter beschikking gesteld. Je kunt er de dingen mee doen, die de samenleving graag wil.

Het project Paludi & Markt wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg VI-programma
Deutschland-Nederland en wordt medegefinancierd door de Europese Unie, het Nederlandse
Ministerie van Economische Zaken (EZK), MB Niedersachsen, alsmede de provincies Fryslân,
Drenthe en Gelderland.