Ga direct naar inhoud

Paludi & Markt

Het realiseren van een schaalsprong in de verwaardingsketen van lisdodde op natte veengronden voor substraatproductie.

biosintrum

Op dinsdag 14 maart 2023, was de aftrap van het project: Paludi & Markt. Zowel de projectpartners uit Nederland als die uit Duitsland waren hierbij aanwezig. In Nederland en Duitsland zullen de komende jaren duizenden hectares veengrond vernat worden om zo de Co2 uitstoot van deze gronden tegen te gaan. Vernatting vertraagt de veenafbraak, maar hierdoor zal het landbouw gebruik veranderen. De vraag van het project is: wat is er op de vernatte stukken grond nog mogelijk?

Het project Paludi & Markt richt zich op de samenhang van twee aspecten: het opschalen van de lisdoddeteelt en het gebruik van lisdodde als vervanger van veen in de nu nog gebruikte substraatproductie. De markt van turf is nu nog gigantisch, in Duitsland en Nederland wordt nu nog 13 miljoen m3 turf per jaar verwerkt, echter in 2025 moet dit gebruik voor de consumentenmarkt voor 60% zijn teruggebracht.

De doelstelling van dit project is het realiseren van een schaalsprong in de verwaardingsketen van lisdodde op natte veengronden voor substraatproductie. Hiertoe zullen Nederlandse en Duitse partners uit de gehele verwaardingsketen samenwerken in de teelt en verwerking in substraat en in het delen van de kennis en ervaringen in hun gezamenlijke netwerken.

Het vernatten van veenbodems lost veel problemen op. Het stopt de veenafbraak en daarmee de CO2 uitstoot, vermindert het risico op wateroverlast en versterkt de biodiversiteit. Het verbouwen van lisdodde draagt sterk bij aan een groener programma gebied. De lisdodde kan tot producten worden verwerkt en levert een grote bijdrage aan de circulaire economie.

Dit project wordt mogelijk gemaakt met financiering van het Interreg VI programma Deutschland-Nederland”


Het realiseren van een schaalsprong in de verwaardingsketen van lisdodde op natte veengronden voor substraatproductie
— doelstelling