Ga direct naar inhoud
meer info
Op 15 mei om 19.30 organiseert het IVN een lezing over : Klimaatverandering, en de invloed op vlinders en libellen
Klik hier voor meer informatie

Nieuws

26 feb. 2024 Project Paludi & Markt

Informatief artikel | Vakblad Bodem

In het Vakblad Bodem stond in de editie van februari 2024 een zeer informatief artikel over natte teelten. 

biosintrum
foto | pixabay

Vernatting vormt de basis voor ‘nature-based solutions’ in het veenweidegebied. In dit artikel worden koppelkansen en dilemma’s besproken tussen gewasproductie op natte veenbodems en andere ecosysteemdiensten, zoals klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en zuivering van water en bodem.

Nate teelten als oplossingsrichting?
— Vakblad Bodem | download het gehele artikel hieronder