Ga direct naar inhoud
meer info
UITNODIGING | 27 AUGUSTUS AS | DEMOAVOND STROKENTEELT IN ENGWIERUM
Boer Botmas verteld waarom hij aan regeneratieve landbouw doet en wat het hem oplevert.

Nieuws

25 nov. 2021 Project Bodem en Humane gezondheid

Van Kringloopboer naar Kringloop samenleving

We zouden meer menselijke poep moeten gebruiken!

biosintrum
Foto: boer Pieter van der Valk

Het is echt een zeer groot project, dat waarschijnlijk wel tien jaar gaat duren, vertelt projectbegeleider Petra Boorsma, directeur van kenniscentrum Biosintrum. Het project bestaat uit twee delen. Er wordt gesproken over een bodemlabel, dat vergelijkbaar is met het energielabel voor huizen. Het doel daarvan is dat er niet alleen een beter bodembeheer komt,maar ook dat boeren een beter inzicht krijgen in hun bodem. Samen met Pier Oosterkamp van ECOStyle ben ik daarover gaan nadenken. Met het onderzoek willen we op een nieuwe en betere manier de waarde van grond bepalen.”

Met dit project wordt een nieuwe kijk op de bodem gecreëerd, benadrukt Boorsma. Daarbij gaan we dieper dan ooit tevoren. Op de percelen van de boeren doen we namelijk onderzoek naar de micro-organismen die erin leven en de correlatie met de gewassen die erop groeien. Micro-organismen worden ook wel de biologische motor van de grond genoemd en zijn mogelijk van grote invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het gewas. We willen onderzoeken wat de indicatoren zijn van een goed perceel. Aan welke voorwaarden moet een goede bodem voldoen en hoe kun je bijvoorbeeld een slechtere bodem beter maken?Het uiteindelijke doel is om een bodemwaarde-categoriseringsmodel te ontwikkelen waarbij het microbioom(zie kader) van de bodem een grote rol speelt, iets wat nog niet eerder is gedaan.Uiteindelijk kan dit model gebruikt worden voor het toekomstige bodemlabel.”

Hoe kunnen we spreken over kringlopen als zoveel voedings- en meststoffen via toilet en riolering verdwijnen in verbrandingsovens?
— Pieter van der Valk