Ga direct naar inhoud
meer info
UITNODIGING | 27 AUGUSTUS AS | DEMOAVOND STROKENTEELT IN ENGWIERUM
Boer Botmas verteld waarom hij aan regeneratieve landbouw doet en wat het hem oplevert.

Onderzoek hoe eten van goede en gezonde grond het darmmicrobioom beïnvloed.

Bodem en Humane gezondheid

Onderzoek hoe eten van goede en gezonde grond het darmmicrobioom beïnvloed.

biosintrum

Gezonde bodem, gezonde mensen?

Een gezonde bodem zorgt voor voedzame gezonde gewassen en maakt mensen die deze gewassen eten gezonder. Met deze insteek is in 2020 Biosintrum in samenwerking met verschillende partijen waaronder ECOstyle, het LUMC, het MUMC en inmiddels 50 boeren het project Bodem en Humane Gezondheid gestart.

Met dit project wordt een nieuwe kijk op de bodem gecreëerd waarbij we dieper dan ooit te voren gaan. Percelen van de deelnemende boeren worden gebruikt om onderzoek te doen naar de micro-organismen die hier in leven en de correlatie met de gewassen die hierop groeien. Micro-organismen worden ook wel de biologische motor van de grond genoemd en zijn mogelijk van grote invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het gewas. Het doel is dan ook om een bodemwaarde categoriseringsmodel te ontwikkelen waarbij het microbioom van de bodem een grote rol speelt, iets wat nog niet eerder is gedaan. Uiteindelijk kan dit model gebruikt worden om op een nieuwe en betere manier de waarde van grond te bepalen waarbij waar het verdienmodel niet gestuurd wordt door eindeloze intensivering maar juist door het leveren van kwaliteit.

Binnen dit project gaan het LUMC en MUMC onderzoeken hoe eten van goede en gezonde grond het darmmicrobioom beïnvloed. Hierbij zijn meerdere medische specialisten betrokken welke gewassen van deelnemende boeren gaan gebruiken om de relatie tussen gezonde grond en gezonde mensen op basis van het microbioom te bepalen.

biosintrum