Ga direct naar inhoud
meer info
UITNODIGING | 27 AUGUSTUS AS | DEMOAVOND STROKENTEELT IN ENGWIERUM
Boer Botmas verteld waarom hij aan regeneratieve landbouw doet en wat het hem oplevert.

Wat we doen

Aanzicht Biosintrum | Foto: Egbert de Boer

De verbindende schakel tussen overheid, ondernemers en onderwijs

Het Biosintrum wil een duurzame economie creëren door de verbindende schakel te zijn tussen overheid, ondernemers en onderwijs en samen met hen te werken aan duurzame oplossingen.

Een kenniscentrum dat voor meer dan 80% uit biobased materialen bestaat. Daarmee is het één van de meest duurzame en innovatieve gebouwen van Europa. Het Biosintrum is onderdeel van het Ecomunitypark, een ecologisch werklandschap waar bedrijven samenwerken met studenten om samen nieuwe slimme ideeën, producten of oplossingen te bedenken voor een duurzame toekomst. Het is dé ontmoetingsplek van onderwijs, bedrijfsleven en overheid op het gebied van de biobased economy in Ooststellingwerf.

Foto: Biobased Catwalk

Het Biosintrum is onderdeel van het beleid; Biobased Economy van de gemeente Ooststellingwerf

Biobased Economy neemt een belangrijke plaats in, in de circulaire economie en biedt nieuwe kansen voor bedrijfsleven en zorgorganisaties. Biobased economie begint bij een goede bodem.
Een biodiverse bodem levert een positieve bijdrage aan het klimaat, de agrarische producten, bouwmaterialen en positieve humane gezondheid.

De gemeente Ooststellingwerf wil een inspirerende, actieve rol spelen in de Biobased Economy. Ze wil faciliteren, initiëren, stimuleren en coördineren. Ze wil een partner zijn voor bedrijfsleven, lokale overheden, studenten en inwoners. De gemeente zal financieel stimuleren met subsidies en eventuele participaties. Ze zal zoveel mogelijk ‘groen inkopen’. Ze schept ideale randvoorwaarden, ook waar het gaat om vergunningverlening bijvoorbeeld. Het coördineren van de samenwerking behoort ook tot haar taken: via informatie en communicatie wil ze alle doelgroepen goed voorlichten, maar ook zorgen dat de participerende partijen van elkaar weten waar ze mee bezig zijn. Zo kan er samenwerking ontstaan en kunnen partijen grondstoffen, afvalstromen, expertise, ideeën en kennis optimaal delen met elkaar.

Kansen voor ondernemers

Het Biosintrum biedt enorme kansen voor bedrijven om ervaring op te doen met biobased ondernemen. Bedrijven kunnen kennis en ervaring delen met docenten en leerlingen uit het onderwijs. En natuurlijk met elkaar, in een bedrijvennetwerk dat in en rond het Biosintrum is.

Ondernemers die op zoek zijn naar nieuwe duurzame oplossingen binnen hun eigen bedrijf kunnen samen met de studenten uit verschillende onderwijsinstellingen hieraan werken. Ook is het Biosintrum als vergader locatie een inspirerende plek. Daarnaast worden er jaarlijks meerdere symposia over allerlei aspecten rondom duurzame thema’s verzorgd, bij het Biosintrum komen allerlei innovaties en mensen bij elkaar.

symposium Biobased Ondernemen
Foto: symposium Biobased Ondernemen

Het Biosintrum draagt bij aan een hybride leeromgeving en educatie over biobased in de breedste zin van het woord.

Binnen het onderwijs is het verbinden met de echte praktijk branche overschrijdend en op alle niveaus relevant. Studenten worden actiever en leren meer als ze kunnen werken aan werkelijke uitdagingen en opdrachten, mits we daar op een goede manier de theoretische verdieping aan verbinden. We kennen vele vormen: design based education, hybride leeromgevingen, praktijk gestuurd leren, etc.

Deelnemende VO, MBO- en HBO-instellingen gebruiken samen met bedrijven het gebouw actief als werk- en als ontmoetingsplaats. Er worden studiedagen, colleges, werksessies, inspiratiedagen, congressen en evenementen georganiseerd.

Het Biosintrum verbindt bedrijven, scholen en overheden die samen willen werken aan een duurzame toekomst. Het is meer dan een aansprekende locatie in een prachtig en duurzaam gebouw. Het Biosintrum vormt een lerend netwerk waar kennis over duurzaamheid, circulaire- en biobased economie, bodem en energievraagstukken worden uitgewisseld.

De collegezaal van het Biosintrum
De collegezaal van het Biosintrum

Actueel

Meer nieuws