Nieuws

Lees hier meer over alle activiteiten en projecten die in en rondom het Biosintrum plaatsvinden.

Ontdek

Biosintrum als ontmoetingsplek

Het Biosintrum verbindt bedrijven, scholen en overheden die samen willen werken aan een duurzame toekomst via de Biosintrum innovatiecyclus.

Een van de manieren is het uitvoeren van projecten. Bedrijven en instellingen kunnen door deze in te brengen nieuwe inzichten verkrijgen en frisse ideeën opdoen bij vraagstukken en onderzoeksopdrachten. 

Door verschillende scholen te verbinden kunnen we via het netwerk van het Biosintrum onderzoek uitvoeren, methodes, modellen en prototypes maken en werkzaamheden uitvoeren, voor zover dit binnen de onderwijsdoelen past. Te denken valt aan verduurzaming van werkwijzen, producten en diensten, maar ook aan het in de markt brengen en implementeren van innovaties.

Aansprekende leeromgeving

De projecten bieden voor de scholen reële contexten en aansprekende locaties voor het leren, maar kunnen ook inhoud geven aan afstudeeropdrachten, masterproeven, profielwerkstukken.

 

 Het Biosintrum brengt partijen bijeen en ondersteunt bij de realisatie van projecten door verbindingen te maken die de innovatiecyclus sluiten. Om de projecten te laten landen is er voor onderwijs en voor bedrijven begeleiding beschikbaar bij het ontwerpen van hybride leeromgevingen, inclusief effectieve begeleidingsmodellen

Innovatiecyclus

Videos

Meest bekeken videos

Contact

Projecten indienen

Bedrijven en instellingen kunnen ideeën voor projecten indienen door het projectformulier online in te vullen. Voor meer informatie kunt u onderstaand formulier invullen of direct mailen naar info@biosintrum.nl